Individuele Assertiviteitstraining

De assertiviteitstest bestaat uit 25 uitspraken.

Lees de uitspraken, bepaal en noteer je scores: 1-2-3-4 of 5. Tel ze daarna op.

  • Schaal: 1= nooit,  2= soms,  3= regelmatig,  4= vaak,  5= altijd

1. Ik spreek makkelijk vreemden aan      1.2.3.4.5
2. Ik ben onvriendelijk naar anderen      1.2.3.4.5
3. Ik kan nee zeggen wanneer ik dat nodig vind     1.2.3.4.5
4. Ik accepteer makkelijk hulp of advies      1.2.3.4.5
5. Ik luister goed naar anderen en corrigeer hen wanneer ik dat nodig vind  1.2.3.4.5
6. Ik zeg wat ik te zeggen heb op vergaderingen     1.2.3.4.5
7. Ik vind dat ik het recht heb anderen om hulp te vragen    1.2.3.4.5
8. Ik acht mijn mening van belang voor anderen     1.2.3.4.5
9. Ik blijf bijna altijd kalm tegenover boze mensen     1.2.3.4.5
10. Ik vertel makkelijk meningen en opvattingen die afwijken van wat gangbaar is 1.2.3.4.5
11. Ik blijf geduldig, ook als ik ingewikkelde informatie moet uitleggen  1.2.3.4.5
12. Ik ben in een conflictsituatie altijd zeer praktisch    1.2.3.4.5

  • Schaal: 1= nooit,  2= soms,  3= regelmatig,  4= vaak,  5= altijd

13. Ik vraag makkelijk hulp      1.2.3.4.5
14. Ik deel mijn deskundigheid meestal met anderen    1.2.3.4.5
15. Ik vraag anderen vaak om feedback, ook als ik verwacht dat die negatief zal zijn 1.2.3.4.5
16. Ik doe verzoeken op een zelfverzekerde manier    1.2.3.4.5
17. Ik breng prioriteit aan in wat ik nog moet doen    1.2.3.4.5
18. Ik reageer nooit agressief      1.2.3.4.5
19. Ik geef mijn leidinggevende regelmatig feedback over zijn functioneren   1.2.3.4.5
20. Ik ben beleefd tegenover anderen, vooral als ik het niet met hen eens ben 1.2.3.4.5
21. Ik kom met compromissen als er conflicten zijn    1.2.3.4.5
22. Ik stel een oplossing voor als ik in onze relatie(s) een probleem hebben  1.2.3.4.5
23. Ik laat me nooit manipuleren      1.2.3.4.5
24. Ik weet in welke situaties hulp nodig is 1.2.3.4.5
25. Ik praat geregeld met mijn leidinggevende over hoe ik functioneer 1.2.3.4.5

Als de totaalscore 60 of lager is  of als je meer dan 10 items met 1 of 2 hebt gescoord is het meer dan verstandig

om aan je assertiviteit en het vergroten van je zelfvertrouwen te werken. Neem dan contact op.