Mijn missie, visie en werkwijze

Mijn missie

Mijn missie, mijn gift om te geven, is simpel.

Ik wil nuttig en dienstbaar zijn voor jou. Mijn kennis met je delen en met jouw kennis combineren. Jouw problemen leefbaar maken of oplossen. Dat geeft me energie en een goed gevoel.
Ik help jou graag om jouw unieke bijdrage -dat klinkt groots en gedragen, maar dat kan klein en heel waardevol zijn- aan de wereld te leveren, effectiever te worden, zingeving te ervaren, je zinvoller te voelen en zo gelukkiger te worden.

Mijn visie

Als begeleider van veranderingstrajecten (personen en teams) heb ik gezien wat duurzaam en effectief is en wat de meeste kans van slagen heeft.

Integraal
Een integrale benadering blijkt vaak succesvol. Een aanpak waarin aandacht is voor jouw vaardigheden, gedrag én jouw overtuigingen. Voor jouw persoonlijke waarden en zingevingsvragen. Maar ook voor ongeschreven regels en omgangsvormen in het sociale systeem waarin jij zit (bv. je gezin | bedrijf | organisatie).

Lifestyle
Growing is a lifestyle. Voor mij is veranderen geen ‘quick hit and run’ met een weekend op de hei.

Leren is veranderen en groeien is in. Veranderen neemt tijd, is dynamisch  en is cyclisch. Het  kent geen begin en geen einde.

Ik ben er altijd mee bezig.

Geen sprint maar een marathon
Veranderen vind ik doen en ervaren, hierover nadenken, tot een bevinding komen en van hieruit opnieuw doen. Dit leidt tot een nieuwe ervaring waarover je opnieuw nadenkt enz. Het volgt elkaar op. En dat kost tijd. Veranderen is geen sprint maar een marathon.

Mijn werkwijze

Iedereen is uniek en verdient een maatpak.

Als personal coach en trainer help ik je duidelijk maken wat je écht wilt met je leven. Ik help je jouw missie en visie te formuleren en daaraan concrete doelstellingen te koppelen en die ook te realiseren.

Gratis eerste gesprek
Ieder training- of coachtraject begint met een kennismaking en probleemverkenning. We leggen daarin de verwachtingen langs elkaar, bespreken de uitgangspunten om het traject tot een succes te maken en we verkennen je vraag. Dit leidt tot een ‘go or no go’. Is er een ‘go’ dan volgt in het tweede gesprek een opzet over de route die past binnen wat jij wilt, jouw kunnen en je persoonlijke waarden. In overleg bepalen we de concrete vervolgstappen en de grootte van die stappen.

Structuur

  • Een coachsessie duurt gemiddeld anderhalf uur
  • De lengte van het coachtraject is afhankelijk van je vraagstelling en behoefte, maar is doorgaans 4 tot 8 sessies
  • De sessies worden om de 2-3 weken gepland en dat kan overdag, in de avonduren of in het weekeinde
  • Je leertraject heeft dus doorgaans een doorlooptijd van 4-6 maanden
  • Maar één of enkele coachsessies kan ook en helpen je vaak al op weg

Werkvormen
Ik maak gebruik van diverse werkvormen. Ik laat je zelfonderzoek doen en opdrachten maken. We oefenen, je krijgt feedback en je reflecteert. We bekijken video’s, bespreken je opdrachten en discussiëren. Ik geef je advies, tips en aanwijzingen. Maar het belangrijkste is altijd nieuw gedrag uitproberen in de praktijk. Daar vindt het echte leren plaats. Het is ervarings- en resultaatgericht.

Het gaat om doen. Het gaat om gedrag!
Doen is ervaren. Ervaren is leren. Leren is veranderen en groeien. En dat wil je. Toch?

Eigen stijl ontwikkelen
Het gaat erom in kleine stapjes nieuw gedrag te laten zien. Ervaren dat het lukt en dat je winst boekt geeft een boost, geeft zelfvertrouwen en energie. Dit geldt voor ál je leren.  Dat geldt voor het leren pitchen in een sollicitatiegesprek, dat geldt voor assertiever leren worden en dat geldt voor leren om effectiever met conflicten om te gaan. Maar dat geldt ook als je wilt leren koken, wilt leren voetballen of een eikenhouten dressoir wilt leren maken. Dat geldt voor Paul Bocuse, dat geldt voor Lionel Messi en dat geldt voor mijn buurman die een gezegend timmerman is.

Training en coaching is de basis van creativiteit. Pas als een kunde ‘tweede natuur’ is geworden en als vanzelf gaat, ga je spelen met je vaardigheid en je eigen stijl ontwikkelen. Dan word je authentiek en wie je graag wilt zijn.

Klik en vertrouwen
De theoretische oriëntatie met daarin de methodes en werkwijzen die ik gebruik vind ik van belang, maar ondergeschikt aan de persoonlijke aandacht die je krijgt. Dat bepaalt namelijk voor een groot deel het resultaat. Het gaat om een klik, het gaat om wederzijds vertrouwen voor een succesvol traject.
Jij kiest mij, maar ik kies ook jou. Ik besteed veel aandacht aan vertrouwen in de relatie door het respecteren van je eigenheid, je zelfbeeld en je wereldbeeld. Ik communiceer helder, expliciet en eerlijk naar je.

Met zelfkennis zelf verder
Er wordt altijd een relatie gelegd tussen wat je wilt in je werk, in je leven en wie jij bent als persoon.
Dat levert de belangrijkste kennis op die er is namelijk zelfkennis. Zo kun je zelf, op eigen kracht verder.

Ik help je in het pak dat jou het beste past.