Personal Coaching

Je wilt je ontwikkelen om de beste versie van jezelf te worden

Wordt een beter mens, een fijnere partner, een succesvollere ondernemer of een betere leidinggevende

Selecteer en noteer de thema’s waarin je wilt investeren of formuleer ze zelf met eigen woorden. Geef dit door via het contactformulier.

1. Sociale- en communicatieve vaardigheden. Bv.:
o Gesprekstechnische vaardigheden
o Empatisch vermogen
o Het onderzoeken van probleemsituaties in de relationele sfeer
o …

2. Beïnvloeden | adviseren. Bv.:
o Gebruik maken van psychologische  beïnvloedingsfactoren
o Kunnen overtuigen
o Respecteren van het zelfbeeld en wereldbeeld van een ander
o …

3. Persoonlijke effectiviteit. Bv.:
o Jezelf krachtig en zelfverzekerd presenteren
o Timemanagement en evenwicht tussen werk en privé
o Zelfvertrouwen ontwikkelen en assertief  optreden
o …

4. Leidinggeven (indien van toepassing). Bv.:
o Instructies geven en informeren
o Delegeren van taken
o Omgaan met moeilijke mensen
o …

5. Motiveren. Bv.:
o Belemmerende patronen of blokkerende opvattingen loslaten
o Waardering en vertrouwen tonen aan anderen
o Motivatie strategieën kunnen hanteren
o …

6. Coachen (indien van toepassing). Bv.:
o Feedback geven op gedrag van anderen
o Denken in kansen en mogelijkhden
o Oorzaken van stagneren en burn-out wegnemen
o …

7. Samenwerken. Bv.:
o Interesse tonen voor ideeën of meningen van anderen
o Bijdragen aan het gezamenlijk resultaat
o Waardering tonen voor de bijdragen van anderen
o …

8. Conflicten hanteren. Bv.:
o Problemen bespreekbaar maken
o Conflictstrategieën kunnen hanteren
o Een positieve en ontspannen sfeer creëren
o …

9. Problemen oplossen en beslissen. Bv.:
o Keuzes durven en kunnen maken
o Hoofdzaken en bijzaken onderscheiden
o Een beslissing nemen
o …

10. Kritisch denken en oordelen. Bv.:
o Rekening houden met korte en lange termijn effecten
o Vernieuwende oplossingen bedenken voor complexe problemen
o Ideeën en feiten vanuit verschillende invalshoeken beoordelen
o …

Je wordt authentieker en daarmee gelukkiger.
Geef je thema’s aan op het contactformulier, zo je wilt met toelichting.