Zo ga je beter met conflicten om; 15 gedragsregels

By 10 augustus 2018BLOG

Botsingen, meningsverschillen en tegenstellingen zijn een deel van jouw en mijn dagelijks leven

Deze gedragsregels helpen je om een conflict op een assertieve, niet-agressieve manier aan te gaan.

Wat is een conflict?
Lijdelijk verzet, een creatieve discussie, op de vuist gaan, de golflengte van een ander opzoek en meeresoneren, water bij de wijn doen? Dat allemaal. Het is een deel van ons dagelijks leven en deze strijdigheid speelt als zodanig in onze maatschappij een grote rol.

Conflicten zijn niet goed of slecht en kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Deze gedachte is belangrijk en realistisch. Ten eerste omdat conflicten in veel gevallen onvermijdelijk zijn, maar vooral omdat ze zowel positief (bron van verandering en vernieuwing)  als negatief (destructief, ernstig verzwakken) kunnen uitpakken.

Conflicten kunnen positieve effecten hebben op voorwaarde dat je er constructief mee omgaat. Elke relatie knapt op van een goede ruzie.

Deze gedragsregels kunnen je daarbij helpen

1. Algemene regels zijn

  • Probeer niet emotioneel, agressief en | of autoritair te worden en tel tot 10 of slaap er een nacht over.  Dit geeft je de tijd om je gedachten weer op een rijtje te krijgen en dan pas te reageren. Je benadering en de oplossing zullen beter zijn en je zult (achteraf) tevredener zijn over jezelf
  • Probeer paniek en gespannenheid bij feedback en onderlinge meningsverschillen te vermijden
  • Erken en accepteer conflicten i.p.v. ze met emotioneel of autoritair optreden onder de tafel te werken. Conflicten zijn deel van het leven, je ontkomt er niet aan. Omarm de opvatting dat conflicten ook positieve kanten hebben. Laat een conflict in je voordeel werken

2. Ga bewegen
Ren de trap 5 keer op en af zet je favoriete muziek even keihard. Ga sporten of naar het theater. Gegarandeerd dat je daarna het conflict weer anders benadert.

3. Relativeer
Laat je vermaken. Humor is een prima medicijn tegen boosheid. Als je lacht komt er onder andere endorfine vrij. Dit hormoon vermindert pijn en werkt ontspannend. Daarnaast produceert het lichaam ook serotonine en dopamine, die als antidepressiva in het lichaam werkzaam zijn.

4. Zoek naar oplossingen en richt je op de oplossing

5. Maak het conflict zichtbaar

  • Begin bijvoorbeeld met:

‘We schijnen moeilijkheden met elkaar te hebben, klopt dat ?’
Of: ‘Ik heb het idee, dat we er op deze manier samen niet uitkomen, zie jij dat ook zo?’
Of: ‘Ik zit met een probleem: zoals het nu gaat kan ik  mijn taak niet goed uitvoeren’.

  • Ga samen na waaruit het meningsverschil bestaat en hoe dat komt en | of hoe het komt, dat jullie niet tot overeenkomst komen

6. Bereid je voor
Als je in de situatie zit dat je je kunt voorbereiden op een gesprek, bereid je dan voor op wat je wil gaan zeggen en op hoe je dat gaat zeggen. M.a.w. wat wil je nu precies duidelijk maken en hoe kun je dat het beste duidelijk maken (bijvoorbeeld met welke argumenten en met welke voorbeelden)? Bekijk in de voorbereiding tevens wat de mogelijke effecten van wat je zegt op de ander zouden kunnen zijn, wat mogelijke reacties van de ander daardoor zouden kunnen zijn en hoe je zelf daarop weer zou kunnen reageren. Ga er daarbij niet vanuit, dat de ander maar op één manier zal reageren.

7. Zorg dat je over voldoende informatie beschikt
Zorg dat je op de hoogte bent van wat er feitelijk gebeurd is en wat de formele regels in zo’n situatie zijn. Het gemeend begrip tonen voor de ander (dus niet als truc) en het zelfs gedeeltelijk instemmen met de ander is niet je eigen positie verzwakken. Integendeel. Heel vaak heeft het juist het effect dat de  ander  bereid wordt om ook voor jouw standpunt oog te hebben.

8. Geef gerechtvaardigde feedback
Het feit dat je fouten gemaakt hebt en daar zelf ook de verantwoordelijkheid voor bereid bent te dragen, ontneemt je niet het recht om eigen opvattingen te hebben of feedback te hebben op de ander.

9. Vraag door
Antwoord niet op een vraag | opmerking die je niet begrijpt. Vraag de ander eerst om verduidelijking. Heb je daarbij de moed om ‘domme’ vragen te stellen.

10. Reageer constructief
Stel geen agressieve tegenvragen die bijvoorbeeld de eerlijkheid van de ander kritiseren (‘Dat kun jij niet weten?’).

11. Luister gefocust
Vergeet niet te luisteren in je verlangen om een vraag te stellen. Schrijf desnoods je vraag op en wacht op het juiste moment om hem te stellen.

12. Accepteer verschillen
Erken reëel bestaande verschillen in belangen, in opvattingen, beleven of manier van handelen. Juist het niet willen accepteren, dat bepaalde verschillen of tegenstellingen feitelijk  bestaan, maakt het vaak moeilijk om constructief naar een compromis te werken.

13. Zoek naar een win-win oplossing
Zoek naar oplossingen waarbij er geen verliezer is eventueel met behulp van een derde. Het oplossen van conflicten betekent meestal niet dat de ene partij moet ‘winnen’ en de andere partij ‘verliest’. Vraag naar oplossingen, die voor de ander binnen de mogelijkheden liggen. Laat zien dat je oprechte belangstelling hebt voor de ideeën van de ander en dat je niet je eigen oplossingen wil doordrukken. Bepaal wel van tevoren voor jezelf waar reëel je eigen minimumgrenzen liggen. Ken en verken je weerstandspunt (wat minimaal bereiken) en je streefpunt (wat maximaal bereiken).

14. Wees creatief in je oplossingen
Overweeg vervolgens de alternatieven om te zien of er een is die voor beide partijen gunstig is. Als elk alternatief bekeken en besproken is, worden er waarschijnlijk weer andere naar voren gebracht totdat één van de voorstellen de goedkeuring van beide partijen kan wegdragen.

15. Verifieer de gemaakte afspraken
Kontroleer de gevonden oplossing zorgvuldig om er zeker van te zijn dat beide partijen die ook willen aanvaarden.

Het gesprek verloopt over het algemeen beter, wanneer het lukt om aan het begin van het gesprek over een aantal van bovenstaande punten gezamenlijk afspraken te  maken en elkaar (op een niet-aanvallende manier) te corrigeren, wanneer het één van beiden niet lukt zich hieraan te houden.

 

NEEM CONTACT OP Vind ik leuk