Leer accepteren. Tegenspoed is gymnastiek voor de ziel en zorgt voor een lenige geest

By 31 augustus 2018BLOG

Op zoek naar een gezonde cocktail van aanvaarding er strijdlust.

Durf vooral los te laten. Dit betekent tijdelijk het houvast verliezen, maar niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.

 

Acceptatie maakt het leven makkelijker
Het is een van de sleutels tot geluk
Maar moet je dan alles zomaar slikken?
Acceptatie betekent niet ‘neerleggen bij’ maar ‘erkennen van’

1. Het leven is niet altijd lachen
Allereerst moet je af van het idee dat je altijd en overal gelukkig dient te zijn. Probeer niet van elk moment te genieten: dat lukt je nooit. Soms is het nu eenmaal niet leuk, dan is het leven lijden en lastig. Tegenspoed is gymnastiek voor de ziel en zorgt voor een lenige geest. Freek de Jonge zong erover en het is een van de kernpunten van het boeddhisme. Een reëel uitgangspunt; teleurgesteld worden hoort bij het leven. La vie n’est pas drôle. paraplui, parasol.

Ergernis, boosheid en teleurstellingen of erger, ongemakken en ziektes horen er bij. Dus ontken niet dat je het gewoon heel irritant vindt dat de hond van de buren op ongezette tijden blaft.  Dat de relatie van je kinderen zich niet ontwikkelt zoals jij dat graag had gezien. Dat niet iedere geïnteresseerde klant ook een koper is.  Dat je niet eeuwig die jonge god blijft. Als je snel teleurgesteld raakt, verlaag dan je verwachtingen of heb geen verwachtingen. Je toespraakje hoeft bijvoorbeeld niet perfect te zijn. Niet iedere actie van je op het voetbalveld kan even flitsend zijn en niet iedere taart van je alsof ie van de bakker komt. Ook jij kunt ziek worden, gehandicapt raken, de controle verliezen ( overgeleverd zijn aan je lijf en de medische molen ) en moeten inleveren.

2. Confronteer je angsten
Ga vervelende gevoelens niet uit de weg. Mensen zijn vaak geneigd nare situaties te vermijden om zich niet nog eens zo bang, boos of verdrietig te hoeven voelen. Ze verzinnen smoezen om kritiek uit de weg te gaan. Doen alles om bv. niet met het vliegtuig te hoeven reizen. Op de korte termijn lijkt dit een prima oplossing: niet vliegen betekent tenslotte niet neerstorten. Maar vermijden werkt uiteindelijk averechts. Je verkleint je gedragsrepertoire en blokkeert mogelijke oplossingen. Erken je angsten en je zal zien; hoe vaker je vliegt, hoe veiliger het blijkt. Erken dat je lichamelijk beperkter bent, geef je gevoel hierover de ruimte, vertel, zoek hulp en je zal zien dat er een situatie van accepteren, van herwonnen evenwicht ontstaat.

3. Richt je op de feiten en vecht je irreële gedachten aan
Haal niet je hele klaagrepertoire van stal als iets tegenzit en niet is zoals je dat wilde. Crasht de computer, denk dan niet aan de x-tig keer dat het al eerder gebeurde. En pas op met het leggen van allerlei verbanden zoals. ’ Dat kan alleen een domme digibeet als ik overkomen ’ of ’ Uiteraard heb ik me weer een slechte computer laten aansmeren’. ‘Ik kan nooit meer gelukkig worden’. Met dit soort redeneringen blaasje de gebeurtenis op. Gevoelens kunt je niet sturen. Je denken en daarmee gevoelens en gedrag wel. Dus schreeuw niet honderd keer ’stomme computer’, maar roep het een keer en ga dan op zoek naar oplossingen. Je zult merken: je gevoel volgt je gedrag en omgekeerd. Doe er wat aan of zeur niet meer; maar nooit beiden niet.

4. Vernietig je controlestrategieën
Ontdek je trukendoos. Verlegenheid kunt je maskeren met stoerdoenerij, angst met agressie en eenzaamheid met arrogantie. ledereen ontwikkelt zijn eigen controlestrategieën. Dit soort instrumenten gaat op den duur tegen je werken. Verdwijnt de onzekerheid als je met kloppend hart en een vuurrood hoofd agressief van je afbijt? Misschien eventjes. Maar gooi het roer liever om. Als je beseft dat je trucs niets opleveren, is er weer ruimte voor nieuwe benaderingen die wel werken.

5. Observeer je gevoelens
Concentreer je bij opkomende ergernissen of angsten op het feit dat je kampt met gevoelens of gedachten. Koppel deze ervaringen dus los van de gebeurtenis. Als je het Spaans benauwd krijgt omdat je een podium op moet, bedenk dan dat de situatie niet afschuwelijk is, maar dat je je er afschuwelijk bij voelt.
Streef naar mindfullness; dwz. probeer je gevoel te observeren als een waarnemer. Zet het voor je op tafel. Kijk ernaar met een andere blik. Als die lawaaierige kinderen op het pleintje voor de deur je eigen kroost waren, zou je genieten van hun luide speI.

6. Concentreer je op je doelen
Vraag jezelf wat je leven zin geeft. Accepteer de bijkomende consequenties. Als je fatsoen erg belangrijk vindt, gedraag je dan ook zelf fatsoenlijk, ook als je je verlegen voelt met de situatie. Maak je je zich zorgen over het milieu? Scheid dan thuis nauwgezet het afval, ook al is dat lastiger. Zet je in voor de dingen die je kunt veranderen, accepteer wat niet te veranderen valt en heb de wijsheid het verschil te zien. Blijf je dus niet ergeren aan het blaffen van de hond. Stap op de buren af en zoek een oplossing. Committeer je aan je kernwaarden. Ook al heb je angst, ga op je doel af. Keuzes kun je toch niet vermijden: niet kiezen is ook een keuze. Je krijgt meer spijt van dingen die je niet gedaan of gekozen hebt dan van dingen die je wel gedaan hebt of waarin je een moedige keus hebt gemaakt.

7. Zit niet constant met het rode potlood achter je aan en heb mededogen
Probeer je te verplaatsen in anderen en wees wat liever voor jezelf. Misschien moet degene die zo vervelend voordringt bij de wc wel enorm nodig. Een beetje empathie laat woede of irritatie vaak als sneeuw voor de zon verdwijnen. Soms ook niet en dan is het handig te denken: ‘Ik ben blij dat ik zo niet ben’.

Als je geen enkele reden kunt bedenken voor het ergerlijke gedrag, probeer je dan voor te stellen welk effect je reactie heeft op de ander. Ga bij jezelf na hoe je zich zou voelen als iemand die woede of irritatie over je uitstortte. Is dit lastig, stel je dan voor dat degene die bijvoorbeeld net een deukje in je auto reed geen vreemde is, maar je buurman. Hoe zou je dan reageren?

NEEM CONTACT OP Vind ik leuk